Xuân về bên cửa thiền

Tiểu cảnh quê hương cho người dân thập phương đến chùa chụp ảnh lưu niệm ngày xuân

31-01-2022

Những ngày cận Tết, các chùa trên địa bàn quận Bình Thạnh đã trang trí, treo cờ, lồng đèn, trưng bày bông hoa, tạo những tiểu cảnh… trong khuôn viên chùa mừng “Tân Xuân Vạn Hạnh”.

Một số hình ảnh ghi nhận được vào ngày cuối năm Tân Sửu:

* Tại tịnh xá Trung Tâm:

Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 1
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 3

* Chùa Dược Sư:

Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 4
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 5
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 6
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 7

* Chùa Bát Nhã:

Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 8
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 9
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 10
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 11
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 12
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 13

* Chùa Văn Thánh:

Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 14
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 15
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 16
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 17

* Chùa Diệu Pháp:

Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 18
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 19
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 20
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 21
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 22
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 23
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 24
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 25

Chùa Pháp Vân:

Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 26
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 27
Quận Bình Thạnh: Xuân về bên cửa thiền ảnh 28