Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh phổ biến kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2023

TT.Thích Tâm Chơn cho biết, Ban trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh sẽ tổ chức Lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2023 vào lúc 8 giờ, thứ Tư, ngày 10-1-2024 (29-11-Quý Mão) tại chùa Dược Sư (P.11)

11-12-2023

PGBT – Ngày 11-12-2023, TT.Thích Tâm Chơn, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh đã ấn ký kế hoạch số 115/KH-BTS về việc tổ chức Lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2023 của Tăng Ni Phật giáo Q.Bình Thạnh.

Văn phòng BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh