[Video] Phóng sự truyền hình Đại lễ Vu lan – Báo hiếu PL.2566 (2022) của Phật giáo quận Bình Thạnh