[Video] Các hoạt động nổi bật của Phật giáo quận Bình Thạnh trong năm 2022.