Trung ương GHPGVN thông báo về treo cờ, biểu ngữ chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Cờ Phật giáo ở khu đô thị mới TP.Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: Hoàng Độ/BGN

21-11-2022

Ngày 17-11-2022, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thức IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã ấn ký Thông báo về treo cờ chào mừng Đại hội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thức IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã ấn ký Thông báo số 507/TB-HĐTS của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gởi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

Theo đó, được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép GHPGVN tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX, nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 27 – 29-11-2022 tại Thủ đô Hà Nội. Để nhiệt liệt chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc Lần thứ IX, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố treo cờ và biểu ngữ tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, thành phố và Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo nội dung:

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ (2022-2027)

Ngày 27-29 tháng 11 năm 2022.

Thời gian treo cờ và biểu ngữ từ ngày 22-11-2022.

Thông báo do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ấn ký ngày 17-11-2022

H.Diệu/Báo Giác Ngộ