Trang nghiêm lễ Vu Lan tại chùa Vạn Hạnh

Lễ Vu lan - dâng y tại chùa Vạn Hạnh

10-08-2022

PGBT – Ngày 7-8-2022 (10-7-Nhâm Dần), chùa Vạn Hạnh (phường 24) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan – Báo hiếu, dâng y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni.

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

HT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân Ban Ni giới Phật giáo TP.HCM; cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong quận Bình Thạnh và đông đảo các Phật tử về tham dự.

Phật tử dâng y cúng dường

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niệm hương và đảnh lễ Tam bảo, các em thiếu nhi chùa Vạn Hạnh múa dâng hoa, cài hoa hồng lên chư tôn đức. Sau đó, Phật tử tại đạo tràng hữu nhiễu dâng cúng pháp y đến chư tôn đức.

Hòa thượng Thích Tịnh Giác ban đạo từ

Hòa thượng Thích Tịnh Giác tán dương công đức của Ni trưởng trụ trì chùa Vạn Hạnh cùng Phật tử và nhắn nhủ người con Phật phải lấy tấm gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên để thực hành cũng như luôn nhớ nghĩ về Tứ trọng ân.

Ban TT-TT PG Q.Bình Thạnh