Trai đàn chẩn tế hoàn đàn pháp hội Dược Sư tại chùa Văn Thánh

Trai đàn chẩn tế, cầu siêu bạt độ chư vị hương linh tại chùa Văn Thánh

23-03-2022

Ngày 22-3, chư Tăng và Phật tử chùa Văn Thánh (phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ hoàn đàn pháp hội Dược Sư thất châu, cầu quốc thái dân an năm 2022.

Ban kinh sư nhiễu đàn

Được biết, đàn Dược Sư thất châu tại chùa Văn Thánh được tổ chức hàng năm từ ngày mùng 1-1 đến mùng 19-2 (Âm lịch). Sau 49 ngày trì tụng kinh Dược Sư, Đại đức Thích Thị Nhân, trụ trì chùa Văn Thánh cùng các Phật tử thiết lễ trai đàn chẩn tế, tạ đàn Dược Sư, cầu siêu chư vị hương linh.

Chư Tăng làm lễ chú nguyện trước khi phóng sanh

Dịp này, nhà chùa cũng tổ chức phóng sanh 500 ký cá chép, cá trê và 100 ký rùa nhằm nuôi dưỡng tâm từ, gieo trồng phúc đức, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Nguyên Tài/Giác Ngộ Online