TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN

10-12-2021

TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN

Địa chỉ: 448 Bùi Đình Túy, Phường 12, quận Bình Thạnh

Điện thoại: 028 3841 7673

Hệ Phái: Khất sĩ

Năm thành lập: 1965

Năm trùng tu: 2003, 2005

Người sáng lập: NT.Thích nữ Đàn Liên

Trụ trì tiền nhiệm: NT.Thích nữ Đàn Liên

Trụ trì đương nhiệm: NS.Thích nữ Toàn Liên

Chiều thứ 7 hằng tuần, Tịnh xá có lớp học giáo lý dành cho Phật tử.

Ngày Húy kỵ: 17/5 (ÂL) giỗ NT.Thích nữ Đàn Liên