Tịnh xá Đại Giác cúng dường trường hạ tại tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu

Chụp ảnh lưu niệm tại thiền viện Viên Chiếu

07-08-2023

PGBT – Ngày 6-8-2023 (20-6-Quý Mão), tịnh xá Đại Giác (P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã tổ chức đoàn Phật tử đến thăm, cúng dường các trường hạ tập trung tại tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đoàn do Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh, trụ trì tịnh xá Đại Giác và chùa Phước Bửu làm trưởng đoàn đoàn. Cùng đi có ĐĐ.Thích Nguyên Tựu, Ủy viên BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh; ĐĐ.Thích Nguyên Tài, Trưởng ban TT-TT BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh và 90 Phật tử tại đạo tràng.

Chư Phật tử đại diện đoàn tác bạch cúng dường

Theo đó, đoàn đến thăm và cúng dường trường hạ thiền viện Viên Chiếu (Long Thành, Đồng Nai) và 5 trường hạ tại H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: chùa Vạn Thiện, trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, ni viện Thiện Hòa, thiền viện Huệ Chiếu và thiền viện Phổ Chiếu.

TT.Thích Tâm Chơn niệm hương, hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Tam bảo

Mỗi hạ trường, Thượng tọa trưởng đoàn Thích Tâm Chơn đã hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Tam bảo. Sau đó, đại diện Phật tử trong đoàn đã dâng lời vấn an sức khỏe chư tôn đức và tác bạch cúng dường tịnh tài, phẩm vật, đồng thời đón nhận sự tán thán công đức ngoại hộ của các Phật tử phát tâm cúng dường chư hành giả an cư an tâm tu học từ chư tôn đức trong Ban Chức sự và Ban Lãnh chúng tại các hạ trường.

* Tại thiền viện Viên Chiếu

*Tại chùa Vạn Thiện

*Tại trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm

*Tại ni viện Thiện Hòa

*Tại thiền viện Huệ Chiếu

*Tại thiền viện Phổ Chiếu

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh