Thư mời họp triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL: 2566 – DL: 2022

13-04-2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

QUẬN BÌNH THẠNH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thạnh, ngày 13 tháng 04 năm 2022

 THƯ MỜI

BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN BÌNH THẠNH

Trân trọng kính mời: Chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, quản sự các tự viện trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Nội dung: Triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL: 2566 – DL: 2022

+ Thời gian: 8 giờ sáng, thứ năm ngày 21/4/2022 (nhằm ngày 21/3/Nhâm Dần).

+ Địa điểm: Giảng đường chùa Dược Sư, số 464 Lê Quang Định, Phường 11, quận Bình Thạnh.

Vì tính chất quan trọng của buổi họp, rất mong Quý vị hoan hỷ tham dự đông đủ và đúng giờ.

TM.THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

Trưởng Ban

(đã ký và đóng dấu)

Thượng tọa Thích Tâm Chơn