Tăng Ni Q.Bình Thạnh cử hành lễ đối thú an cư

Chư tôn đức vân tập về chùa Bửu Liên tác pháp đối thú an cư kiết hạ PL.2567

03-06-2023

PGBT – Sáng nay, 3-6-2023 (16-4-Quý Mão), chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã vân tập về chùa Bửu Liên (P.25) và chùa Dược Sư (P.11) tác pháp đối thú an cư, mở đầu mùa An cư kiết hạ PL.2567.

Chư tôn đức niêm hương

Sau khi đảnh lễ Tổ sư tại Tổ đường, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện, chư vị hòa thượng niêm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Chúc Thông xướng lễ cùng đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Chư tôn đức Tăng quang lâm đại hùng bảo điện

Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Thượng tọa Thích Thiện An được cung thỉnh đối thú tác pháp an cư. Sau đó, các hành giả lần lượt 3 vị đối thú an cư.

chư tôn đức đối thú an cư

Ba tháng an cư là cơ hội để hành giả trau dồi giới định tuệ, giữ gìn quy củ thiền môn, trang nghiêm Giáo hội, báo Phật ân đức.

Lần lượt 3 vị tác bạch xin nương vào trú xứ an cư

Cũng tại lễ đối thú an cư, Ni sư Thích nữ Như Thảo đại diện chư Ni các điểm an cư tác pháp thỉnh giáo giới thọ an cư. Hòa thượng Thích Tịnh Giác, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận thay mặt đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật mà tinh tấn tu hành trong ba tháng an cư.

Chư Ni cầu Đại Tăng giáo giới tại chùa Bửu Liên

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận cho biết, năm nay toàn Q.Bình Thạnh có 464 hành giả an cư với 1 đạo tràng an cư tập trung cho hành giả Ni tại chùa Dược Sư (120 vị), 14 điểm an cư tại chỗ với 5 điểm dành cho Tăng, đó là chùa Diệu Pháp (20 vị), chùa Phước Thành, P.13 (25 vị), chùa Pháp Vân (11 vị), chùa Bồ Đề (17 vị), tịnh xá Trung Tâm (hệ phái Khất sĩ, 26 vị), riêng chư Tăng kiết giới an cư tại chỗ tại chùa Bửu Liên, thì tập trung bố-tát mỗi tháng hai kỳ; 9 điểm dành cho chư Ni là chùa Diệu Đức (12 vị), chùa Liên Trì (7 vị), chùa Vạn Hạnh (16 vị), chùa Liên Hoa (24 vị), chùa Phổ Đà (44 vị), chùa Bảo vân (32 vị), chùa Phước Viên (14 vị), chùa Từ Thuyền (10 vị) và chùa Bát Nhã, phường 24 (15 vị).

Chư Ni tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư tác pháp đối thú an cư

Một số hình ảnh ghi nhận được:

* Tại điểm Bố tát chùa Bửu Liên

Đảnh lễ tam bảo

Hòa thượng Thích Tịnh Giác tác pháp đối thú

Chư Ni cầu Đại Tăng giáo giới tại chùa Bửu Liên
chư tôn đức đối thú an cư
Lần lượt 3 vị tác bạch xin nương vào trú xứ an cư
Chụp hình lưu niệm mùa an cư kiết hạ PL.2567
TT.Thích Minh Thành tác bạch cúng dường

Hòa thượng chứng minh đáp từ

* Tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư

Trường hạ tập trung chùa Dược Sư với 120 hành giả an cư

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh