Tang lễ Hoà thượng Thích Tâm Đăng: Lễ tham Phật, yết Tổ, Bố-tát

TT.Thích Chánh Đức thuyết giới

04-05-2022

Vào lúc 18 giờ ngày 04/05/2022, Ban Kinh sư cùng môn nhân pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ tham Phật, yết Tổ và bố-tát cho Giác linh cố Hoà thượng Thích Tâm Đăng.

TT.Thích Chánh Đức quang lâm bố-tát

Đây là một nghi thức thiền môn thường được tổ chức trong tang lễ của chư vị tôn túc trưởng lão Tăng, Ni và cũng là một truyền thống Phật giáo được chư vị Tổ sư gìn giữ và lưu truyền cho đến ngày nay. Trên tinh thần đó, Ban tổ chức tang lễ cùng môn nhân pháp quyến đã cung thỉnh chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành buổi lễ tham Phật, yết Tổ và bố tát cho Giác linh cố Hoà thượng. Thượng toạ Thích Bửu Đăng, Phó BTS GHPGVN quận Bình Thạnh đương vi sám chủ cho buổi lễ này.

Tại buổi lễ, trong lời kinh tiếng kệ, môn nhân pháp quyến đã thành kính cung thỉnh long vị của cố Hoà thượng bạch Phật và yết Tổ tại chùa Phước Bửu lần cuối. Sau đó cung thỉnh TT.Thích Chánh Đức quang lâm để bố-tát.

Lễ truy niệm và cung tống kim quan chính thức cử hành lúc 5 giờ, ngày 05/05/2022 (mùng 05/04 Nhâm Dần), sau đó trà-tỳ tại Đài hỏa táng Phúc An Viên, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh