Rộn ràng không khí đón mừng Phật đản tại các tự viện quận Bình Thạnh

TT.Thích Tâm Chơn tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản PL. 2566 của đức Quyền Pháp chủ GHPGVN HT.Thích Trí Quảng đến quý Phật tử Tịnh xá Đại Giác

08-05-2022

Hòa vào không khí Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2566 , Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn quận Bình Thạnh trang nghiêm thiết trí lễ đài, cờ, hoa đón mừng Đức Phật đản sinh, thực hiện khóa lễ tắm Phật.

Lễ đài Phật đản, cờ, hoa được trang trí tại tịnh xá Trung Tâm, phường 5:

Lễ tắm Phật tại chùa Phước Viên, phường 21:

Quý Phật tử hân hoan về chùa Bát Nhã (phường 13) đón mừng Phật đản:

Bàn Phật Đản sinh, vườn Lâm tỳ ni tại chùa Long Vân, phường 24:

Sắc màu Phật đản về tại Thiền viện Chơn Đức, phường 3:

Lễ đài Phật đản tại chùa Văn Thánh, phường 22:

Lễ tắm Phật tại chùa Hòa Khánh, phường 11:

Lễ tắm Phật tại Tịnh xá Đại Giác, phường 1:

Bàn Phật đản sinh được trang trí tại chùa Bồ Đề, phường 24:

Bàn Phật đản tại chùa Hương Thiền, phường 26:

Bàn Phật đản tại chùa Liên Ứng, phường 11:

Tượng sơ sinh đức Phật tại chùa Linh Quang, phường 2:

Trang trí Phật đản tại chùa Phước An, phường 25:

Đón mừng Phật đản tại chùa Thiền Tịnh, phường 3:

Bàn Phật đản tại chùa Vạn Đức, phường 11:

Bàn Phật đản tại tịnh thất Hương Thiền, phường 5:

Ban TTTT Phật giáo Q.Bình Thạnh