Rằm tháng Bảy, chùa Bửu Liên trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu

Lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa Bửu Liên

12-08-2022

PGBT – Ngày 12-8-2022 (15-7-Nhâm Dần), chùa Bửu Liên (phường 25) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan – Báo hiếu (PL 2566 – DL 2022).

Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Minh Thành, Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, Phó Ban Trụ trì lâm thời chùa Bửu Liên; Đại đức Thích Nguyên Tựu, Trợ lý văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh, Thành viên Ban Trụ trì lâm thời, cùng chư tôn đức tăng trụ xứ tại bổn tự và đông đảo các Phật tử về tham dự.

Đại diện Phật tử khánh tuế chư tôn đức

Tại buổi lễ, Phật tử Diệu Thanh đại diện cho quý Phật tử đọc bài cảm niệm của những người con về ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Sau đó, quý Phật tử chùa Bửu Liên khánh tuế chư tôn đức và tiến hành nghi thức cài hoa hồng đến toàn thể hội chúng có mặt trong pháp hội.

TT. Thích Minh Thành đáp từ

Đáp từ, Thượng tọa Thích Minh Thành đã tán thán sự hiếu hạnh của quý Phật tử trong mùa Vu Lan, đồng thời nhắn nhủ những người con Phật muốn báo đáp ân nghĩa sanh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền phải biết hướng dẫn cha mẹ có lòng tin đối với ngôi Tam bảo, biết giữ gìn ngũ giới, biết bố thí cúng dường và đồng thời cần tu tập giới định tuệ để thoát khỏi những phiền não khổ đau trong cuộc sống.

Phật tử cài hoa cúng dường chư Tăng

Sau buổi lễ, chư tăng quang lâm chánh điện trì tụng thời kinh Vu lan Báo hiếu và tiến cúng chư hương linh thờ tự tại chùa như thông lệ hằng năm.

Hạnh phúc khi được cài đóa hoa hồng đỏ
Các Phật tử không kiềm được cảm xúc khi nhớ về công ơn của đấng sinh thành

Ban TTTT Phật giáo Q.Bình Thạnh