Phật giáo quận Bình Thạnh thông báo về hồ sơ tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc

Hồ sơ tấn phong giáo phẩm gởi tại Tịnh xá Đại Giác

18-02-2022

Theo công văn số 030/BTS-VP của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM gởi đến Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện, chư tôn đức trụ trì các tự viện TP.HCM. Văn phòng BTS Phật giáo quận Bình Thạnh thông báo:

  1. Điều kiện cần và đủ đề xuất tấn phong

Tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng:

Chư tôn đức sinh năm 1962 trở lên, thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni từ năm 1982 trở về trước; tại Đại hội IX GHPGVN, được xét tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng đối với các tôn đức sinh năm 1963 trở lên, thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni từ năm 1983 trở về trước.

Tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư:

Chư tôn đức sinh năm 1977 trở lên, thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni từ năm 1997 trở về trước; tại Đại hội IX GHPGVN, được xét tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư đối với chư tôn đức sinh năm 1978 trở lên, thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni từ năm 1998 trở về trước.

  1. Biện pháp thực hiện

Chư Tăng, Ni tại địa phương hội đủ các điều kiện theo quy định của Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; hồ sơ và thủ tục như sau:

a/. Hồ sơ gồm

Bản copy (có thị thực) giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa/ Ni sư (đối với việc đăng ký tấn phong giáo phẩm Hòa thượng/ Ni trưởng);

Bản copy (có thị thực) giấy Chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thọ giới Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni (đối với việc đăng ký tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư);

Sơ yếu lý lịch Tăng Ni (có xác nhận của chính quyền địa phương), lý lịch tư pháp số 1.

b/. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Địa điểm: Nộp hồ sơ đăng ký tấn phong giáo phẩm tại Tịnh xá Đại Giác.

Thời gian: từ nay đến ngày 1-4-2022.