Phật giáo quận Bình Thạnh cử hành lễ đối thú an cư

Chư tôn đức vân tập về chùa Bửu Liên tác pháp đối thú an cư kiết hạ PL.2566

16-05-2022

Sáng nay, 16-5 (16-4-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn quận Bình Thạnh đã vân tập về chùa Bửu Liên (phường 25) và chùa Dược Sư (phường 11) tác pháp đối thú an cư, mở đầu mùa An cư kiết hạ PL.2566.

Chư tôn đức Tăng quang lâm đại hùng bảo điện

Sau khi đảnh lễ Tổ sư tại Tổ đường, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện, chư vị hòa thượng niêm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Chúc Thông xướng lễ cùng đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Chư tôn đức niêm hương

Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Thượng tọa Thích Thiện An được cung thỉnh đối thú tác pháp an cư. Sau đó, các hành giả lần lượt 3 vị đối thú an cư.

Lần lượt 3 vị tác bạch xin nương vào trú xứ an cư

Ba tháng an cư là cơ hội để hành giả trau dồi giới định tuệ, giữ gìn quy củ thiền môn, trang nghiêm Giáo hội, báo Phật ân đức.

Chư Ni cầu Đại Tăng giáo giới tại chùa Bửu Liên

Cũng tại lễ đối thú an cư, Ni sư Thích nữ Như Thảo đại diện chư Ni các điểm an cư tác pháp thỉnh giáo giới thọ an cư. Hòa thượng Thích Tịnh Giác, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận thay mặt đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật mà tinh tấn tu hành trong ba tháng an cư.

Chư Ni tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư tác pháp đối thú an cư.

Tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư, sau khi niệm hương, đảnh lễ Tam bảo và chuyển lời giáo giới từ Đại Tăng, chư Ni trong Ban chức sự hạ trường tiến hành tác pháp đối thú an cư. Sau đó, quý Ni trưởng đã hướng dẫn chư Ni thứ tự 3 vị tác bạch an cư.

Chư ni thứ tự 3 vị tác pháp an cư

Được biết, Ban chức sự trường hạ tập trung chùa Dược Sư gồm có:  Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh (thiền chủ), Ni trưởng Thích nữ Như Trí, trụ trì chùa Dược Sư (phó thiền chủ kiêm thủ quỹ), Ni sư Thích nữ Như Liễu (quản chúng), Ni sư Thích nữ Như Tịnh (tri khách),  Ni sư Thích nữ Huệ vị (tri sự), Sư cô Thích nữ Trung An (thư ký) và 119 hành giả.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận cho biết, năm nay toàn quận Bình Thạnh có 478 hành giả an cư với 1 đạo tràng an cư tập trung cho hành giả Ni tại chùa Dược Sư, 13 điểm an cư tại chỗ với 4 điểm dành cho Tăng, đó là chùa Diệu Pháp (21 vị), chùa Phước Thành, phường 13 (30 vị), chùa Pháp Vân (22 vị), tịnh xá Trung Tâm (hệ phái Khất sĩ, 30 vị), riêng chư Tăng kiết giới an cư tại chỗ tại chùa Bửu Liên, thì tập trung bố-tát mỗi tháng hai kỳ; 9 điểm dành cho chư Ni là chùa Diệu Đức (15 vị), chùa Liên Trì (8 vị), chùa Vạn Hạnh (14 vị), chùa Liên Hoa (26 vị), chùa Phổ Đà (43 vị), chùa Bảo vân (36 vị), chùa Phước Viên (16 vị), chùa Từ Thuyền (14 vị) và chùa Bát Nhã, phường 24 (13 vị).

Tác bạch cúng dường trai tăng
Lễ đối thú an cư

Ban TT-TT PG Q.Bình Thạnh