Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM thăm, cúng dường trường hạ chùa Dược Sư

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM thăm trường hạ chùa Dược Sư

25-07-2023

PGBT – Ngày 24-7-2023 (7-6-Quý Mão), chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới TP.HCM đã đến thăm, sách tấn chư hành giả Ni trường hạ chùa Dược Sư (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nhân mùa An cư kiết hạ PL.2567.

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM quang lâm trường hạ chùa Dược Sư

Theo đó đoàn do NT.Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM làm trưởng đoàn; tháp tùng còn có NT.Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó trưởng Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, chư Ni trưởng Phó Trưởng ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng ban Ni giới TP.HCM: NT.Thích nữ Như Huệ, NT. Thích nữ Như Trí, NS.Thích nữ Như Hiền, NS.Thích nữ Huệ Tuyến…

NT.Thích nữ Từ Nhẫn trao tịnh tài cúng dường

Tiếp đoàn có Ban Chức sự trường hạ chùa Dược Sư: NT.Thích nữ Như Tịnh (thiền chủ), NT.Thích nữ Như Trí (Phó thiền chủ kiêm Thủ quỹ, trụ trì chùa Dược Sư), NS.Thích nữ Như Liễu (Quản chúng)… cùng 119 hành giả an cư tại hạ trường.

Tại buổi thăm, chư Ni Ban Chức sự tổ chức cung đón đoàn trang nghiêm; SC.Thích nữ Trung An, Thư ký trường hạ đại diện hành giả đã báo cáo các chương trình tu học tại trú xứ. NT.Thích nữ Từ Nhẫn đại diện Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM đã có lời sách tấn chư hành giả Ni cố gắng tu học nhằm trau dồi Tam vô lậu học, trưởng dưỡng đạo lực, trang nghiêm tự thân và Tăng đoàn.

NT.Thích nữ Từ Nhẫn thăm hỏi Ban Chức sự trường hạ và sách tấn chư Ni đang tu học tại chùa Dược Sư

Dịp này, đại diện đoàn trao tâm thư của NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, gởi những lời sách tấn tu học đến chư hành giả Ni nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 và cúng dường tịnh tài, tịnh vật để chư hành giả an tâm tu học.

Một vài hình ảnh ghi nhận được:

Chụp ảnh lưu niệm

Huỳnh Diệu – Thạnh Lê