Một ngày tu tập của hành giả trường hạ chùa Dược Sư

Đạo tràng an cư thanh tịnh

07-07-2022

Mùa An cư kiết hạ năm nay, trường hạ Ni chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh, TP.HCM) là trường hạ an cư tập trung có số lượng hành giả 119 vị.

Chư Ni trong thời kinh Pháp hoa

Tại đây, chư hành giả Ni tuân thủ các thời khóa sinh hoạt an cư nghiêm mật theo qui cũ thiền môn, bắt đầu thời khóa tu tập từ 3 giờ 30 đến 21 giờ.

Được biết, trong 3 tháng an cư này, chư Ni ở một số tịnh thất, tự viện khác cũng đến trường hạ Dược Sư để bố-tát tụng giới theo định kỳ một tháng 2 lần vào ngày 15 và 30 Âm lịch.

Mỗi ngày chư Ni tuân thủ theo thời khóa của thiền môn
Khóa lễ sám hối
Các hành giả chấp tác chuẩn bị tiểu thực sáng
Mỗi hành giả đều được phân công chấp tác, chuẩn bị cho đại chúng
Chư hành giả trì tụng thời kinh Pháp hoa tại chánh điện
Mỗi hành giả trang nghiêm tự thân, tỉnh thức theo từng lời kinh
Ni trưởng Thích nữ Như Trí, trụ trì chùa Dược Sư trong thời quá đường
Giờ quá đường của chư Ni hành giả trường hạ Dược Sư
Hành giả an trú trong từng bước kinh hành
Kinh hành sau quá đường
Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TP.HCM chia sẻ Phật pháp tại trường hạ Dược Sư
Hành giả chăm chú ghi chép trong khóa học
Học kinh, luật
Cúng Mông sơn thí thực
Lắng lòng trong thời sám công phu chiều
Thời khóa công phu chiều
Thời tụng kinh Dược Sư buổi tối
Khóa lễ trì chú

Minh Lộc – Dương Lê/Giác Ngộ Online