Lễ Vu lan hiếu đạo tại chùa Phước Viên

Lễ Vu lan - dâng y tại chùa Phước Viên

21-08-2023

PGBT – Sáng nay, ngày 21-8-2023 (6-7-Quý Mão), chùa Phước Viên (P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu, dâng y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni với chủ đề “Vu lan hiếu đạo”.

Chư tôn đức niệm hương, đảnh lễ Tam bảo

Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; Đại đức Thích Tịnh Đức, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; Ni trưởng Thích nữ Hải Thành, Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư GHPGVN; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân Ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên; cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong Q.Bình Thạnh và đông đảo các Phật tử về tham dự.

Lễ cài hoa hồng

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niệm hương và đảnh lễ Tam bảo, đoàn dâng hoa Hương Sen cử hành nghi thức dâng hoa, cài hoa hồng lên chư tôn đức. Sau đó, Phật tử pháp danh Phổ Đạt, đại diện Phật tử tại đạo tràng đọc lời hoài niệm công ơn sanh thành của cha mẹ và dâng lời khánh tuế chư tôn đức.

Phật tử tác bạch dâng y cúng dường

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Tịnh Giác đã tán dương công đức cúng dường của Ni trưởng trụ trì chùa Phước Viên cùng Phật tử và nói về ý nghĩa ngày báo hiếu cũng như Tứ trọng ân, đồng thời nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho các Phật tử cùng gia đình luôn được thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, như ý.

Hòa thượng Thích Tịnh Giác ban đạo từ

Sau đó, toàn thể hội chúng hòa âm xướng tụng sám nguyện Vu lan và bài kệ Dâng y Ca-sa cúng dường pháp y đến chư tôn đức Tăng Ni với tất cả tâm thành hướng nguyện đến song thân phụ mẫu hiện tiền được tăng long phước thọ; cửu huyền quá vãng được siêu sanh thác hóa.

Phật tử dâng y cúng dường

Buổi lễ Vu lan – Báo hiếu PL.2567 của chùa Phước Viên khép lại viên mãn với lời cảm tạ của Sư cô Thích nữ Như Hòa.

Sư cô Thích nữ Như Hòa cảm tạ

Một vài hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh