Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trang tại tịnh xá Ngọc Chánh

Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Trang (1933-2008) tại tịnh xá Ngọc Chánh

26-01-2024

PGBT – Môn đồ pháp quyến tại tịnh xá Ngọc Chánh (P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm húy nhật lần thứ 15 Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trang, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN vào ngày 24-1 vừa qua.

Chư tôn đức niệm hương, lễ Tam bảo

Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh: Hòa thượng Thích Tịnh Giác (Chứng minh), Hòa thượng Thích Minh Lộc (Cố  vấn), Thượng tọa Thích Tâm Chơn (Trưởng Ban), Đại đức Thích Bửu Đăng và Ni trưởng Thích nữ Như Trí (Phó Trưởng ban), Thượng tọa Thích Quảng Pháp (Chánh Thư ký), chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự; môn đồ pháp quyến cùng chư Phật tử về tham dự.

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thành kính niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, thực hiện khóa lễ cúng dường, tụng thời Bát Nhã Tâm kinh cầu nguyện Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trang cao đăng Phật quốc.

Chư Ni nhất tâm cầu nguyện

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trang thế danh Huỳnh Hữu Thọ, sinh năm 1933 tại tỉnh Long An. Sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng đảm nhận nhiều vị trí: Thành viên Ban Kiểm Tăng Thành hội Phật giáo TP.HCM; Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh; Thành viên Ban Từ thiện xã hội TƯGH và Thành hội Phật giáo TP.HCM; Cố vấn Chứng minh Giáo đoàn I và Hệ phái Khất sĩ; Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng viên tịch vào ngày 15-12-Đinh Hợi (22-1-2008), trụ thế: 75 năm, 50 hạ lạp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới cùng chư tôn đức Giáo phẩm hệ phái tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trang

Trước đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, Giáo phẩm chứng minh hệ phái Khất sĩ, trụ trì tổ đình Minh Đăng Quang (tỉnh Vĩnh Long) cùng chư tôn đức Giáo phẩm hệ phái và chư tôn đức Giáo đoàn I đã quang lâm tưởng niệm công đức và đạo nghiệp đối với Đạo pháp và Dân tộc của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trang.

Đại đức Thích Minh Phú, quản sự tịnh xá Ngọc Chánh tác bạch tri ân chư tôn đức

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Minh Lộc – Ảnh: Thịnh Lã