Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 25 cố Thượng tọa Thích Minh Phát tại chùa Dược Sư

Di ảnh cố TT.Thích Minh Phát tại tổ đường chùa Dược Sư

07-05-2023

PGBT- Sáng ngày 7-5-2023 (18-3-Quý Mão), ni chúng chùa Dược Sư (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần 25 cố Thượng toạ Thích Minh Phát viên tịch.

Chư tôn giáo phẩm thắp hương cầu nguyện

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT.Thích Tịnh Hạnh, thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư vị Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Nhật Hỷ, TT.Thích Quang Thạnh; TT.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM;

HT.Thích Tịnh Giác, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh; HT.Thích Minh Lộc, Cố vấn BTS GHPGVN  quận; TT.Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự TP.HCM và các quận, huyện; chư tôn đức Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM; trụ trì các tự viện trong và ngoài TP.HCM cùng đông đảo quý Phật tử tham dự.

Chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh thắp hương tưởng niệm vào chiều ngày 6-5

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức giáo phẩm đã cung đối trước Giác linh đài thắp hương tưởng niệm cố TT.Thích Minh Phát cao đăng thượng phẩm.

NT.Thích nữ Như Trí, trụ trì chùa Dược Sư dâng lời tác bạch tưởng niệm và tác bạch cúng dường trai Tăng hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni.

NT.Thích nữ Như Trí dâng lời tác bạch

Cố TT.Thích Minh Phát, thế danh Lê Nhựt Nguyên, được bổn sư là HT.Thích Thiện Hòa quy y, đặt pháp danh Nguyên Đức, pháp hiệu Minh Phát. Sinh thời, TT.Thích Minh Phát đảm nhận nhiều chức vụ, như : nguyên UV Ban TTXH T.Ư, Phật giáo TP.HCM và quận 10; Phó ban Quản trị kiêm Tri sự tổ đình Ấn Quang (Q.10), trụ trì chùa Viên Giác (Q.Tân Bình), chùa Phụng Sơn (Q.11).

Ban kinh sư thực hiện nghi thức cúng ngọ

Đối với chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh), Thượng toạ đã có công kiến tạo, trùng tu ngôi tam bảo trang nghiêm phạm vũ như ngày nay.

Ni chúng chùa Dược Sư thành kính tưởng niệm

TT.Thích Minh Phát đã xả báo an tường, thu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 40, ngày 21-3-Bính Tý, trụ thế 41 năm,  21 hạ lạp.

Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão HT.Thích Như Tín tán thán tinh tri ân, báo ân của chư Ni chùa Dược Sư và cầu chúc đại chúng sẽ tiếp tục phát huy ni trường ngày càng phát triển.

Chiều cùng ngày, chư tôn đức ban kinh sư đã tổ chức lễ trai đàn chẩn tế, cầu siêu bạt độ chư vị tiên linh.

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh