Lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 9 Hòa thượng Thích Thiện Ngộ, khai sơn chùa Hồng Liên

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện Ngộ tại tổ đường chùa Hồng Liên

24-02-2023

PGBT – Ngày 24-2-2023 (5-2-Quý Mão), tại chùa Hồng Liên (P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 9 cố Hòa thượng Thích Thiện Ngộ, khai sơn chùa Hồng Liên.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; Hòa thượng Thích Tịnh Niệm, viện chủ chùa Phước Thành (P.13); Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh và Tăng Ni các tự viện trong và ngoài Q.Bình Thạnh cùng quý Phật tử về tham dự.

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm trước Giác linh đường

Cố Hòa thượng Thích Thiện Ngộ, thế danh Hồ Văn Chung, sinh năm 1919 (Kỷ Mùi) tại tỉnh Tây Ninh, thuộc dòng Lâm tế gia phổ đời thứ 42. Năm 1960, Hòa thượng về xây dựng và thành lập chùa Hồng Liên để tu học, tiếp tăng độ chúng. Hòa thượng viên tịch vào ngày 5-2-Nhâm Thìn (2012), trụ thế: 94 năm với 74 hạ lạp.

Nhất tâm cầu nguyện

Tại buổi lễ, trước Giác linh đài, chư tôn đức đã thành kính thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng thượng phẩm.

Đại đức Thích Vạn Mẫn dâng lời tác bạch cúng dường

Dịp này, môn đồ đệ tử cũng đã thiết lập trai tăng, cúng dường lên chư tôn đức giáo phẩm để tỏ lòng hiếu đạo. Đại đức Thích Vạn Mẫn, trụ trì chùa Hồng Liên, đại diện môn đồ đệ tử dâng lời tác bạch niệm ân chư tôn đức đã thân lâm chứng minh buổi lễ.

Hòa thượng Thích Tịnh Niệm ban đạo từ

Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Tịnh Niệm đã nhắc lại công hạnh luôn có đạo tâm với Phật pháp, chư tăng và Phật tử của cố Hòa thượng Thích Thiện Ngộ. Đồng thời, Hòa thượng tán thán công đức duy trì, phát tiển chùa Hồng Liên của Đại đức trụ trì, đã không phụ lòng của chư tôn đức trong nhiệm vụ kế vãng khai lai, báo phật ân đức.

Ban Kinh sư thực hiện nghi thức cúng ngọ
Chư Phật tử về tham dự lễ

Ban Thông tin – Truyền thông PG Q.Bình Thạnh