Lễ tạ đàn Dược Sư tại chùa Diệu Pháp

Lễ tạ đàn Dược Sư tại chùa Diệu Pháp

17-02-2022

Tối 14-2, tại chùa Diệu Pháp (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành khóa lễ tạ đàn Dược Sư, sau gần 2 tuần trì tụng kinh Dược sư, cầu nguyện quốc thái dân an, tật bệnh tiêu trừ.

chư Tăng và Phật tử đảnh lễ Tam Bảo

Tại buổi lễ, chư Tăng chùa Diệu Pháp và quý Phật tử đã thành kính đảnh lễ Tam Bảo, trì tụng kinh Dược sư và kết đàn Dược Sư.

Phật tử về tham dự lễ

Được biết, lễ khai đàn Dược Sư tại chùa Diệu Pháp bắt đầu vào tối 8-2. Mỗi ngày vào lúc 19 giờ, chùa diễn ra thời khóa tụng kinh Dược sư và tuyên sớ cầu an cho chư gia bách tánh để nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và dịch bệnh được tiêu trừ.

Chư Tăng sái tịnh kết đàn Dược Sư

Sau buổi lễ tạ đàn Dược Sư, các chai nước đã được chư Tăng và Phật tử chú nguyện trong suốt thời gian qua được gửi tặng cho tất cả các Phật tử đến viếng chùa.

Lễ quy y Tam Bảo tại chùa Diệu Pháp

Trước đó, vào ngày 13-2, chùa Diệu Pháp đã tổ chức lễ quy y cho gần 100 Phật tử. Trước khi quy y, tại tổ đường, chư Phật tử phát tâm quy y đã được xem qua video “tưởng niệm Phật và Tổ” để biết được lịch sử và quá trình truyền thừa của Phật giáo sau hơn 2500 năm.

Đảnh lễ Tam Bảo trước khi thực hiện nghi thức quy y

Sau đó, tại chánh điện, đại đức Thích Nguyên Pháp, trụ trì chùa Diệu Pháp đã giải thích ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo và truyền ngũ giới cho các Phật tử.

Đại Đức trụ trì chùa Diệu Pháp giải thích ý nghĩa quy y Tam Bảo

Sau khi lãnh thọ tam quy, ngũ giới, các Phật tử đồng phát nguyện giữ gìn năm giới, làm các việc lành, tránh xa các việc ác, giữ tâm ý trong sạch, tin vào nhân quả.

Quý Phật tử dõng mãnh phát tâm thọ trì Tam quy, Ngũ giới
Trao phái quy y đến các Phật tử
Gần 100 Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo

Tin: Nguyên Tài – Ảnh: Văn Nam