Lễ Phật đêm giao thừa

Thiêng liêng lễ đón giao thừa - vía Đức Phật Di Lặc, mừng năm mới Nhâm Dần 2022

02-02-2022

Phút giao thừa thiêng liêng, chuông, trống Bát Nhã vang lên, người người đến chùa dâng hương lễ Phật, mong năm mới an lạc, kiết tường.

Một số hình ảnh đón giao thừa ghi nhận được tại các chùa ở quận Bình Thạnh, trân trọng gửi đến bạn đọc:

* Tịnh xá Đại Giác (phường 1, Bình Thạnh):

Lễ Phật đêm giao thừa ảnh 11
Chư Tăng cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã chào đón năm Nhâm Dần

Lễ Phật đêm giao thừa ảnh 12
Thượng tọa trụ trì Tịnh xá Đại Giác niêm hương cầu nguyện

Lễ Phật đêm giao thừa ảnh 13
Chư Tăng và Phật tử lễ Phật, khai kinh đầu năm

Lễ Phật đêm giao thừa ảnh 14
Phật tử thỉnh lộc xuân đầu năm

* Chùa Bảo Vân (phường 3, Bình Thạnh):

Lễ Phật đêm giao thừa ảnh 15
Lễ Phật đêm giao thừa ảnh 16

* Chùa Bửu Liên (phường 25, Bình Thạnh)

Lễ Phật đêm giao thừa ảnh 17

* Chùa Bát Nhã (phường 13, Bình Thạnh):

Lễ Phật đêm giao thừa ảnh 18
Lễ Phật đêm giao thừa ảnh 19
Lễ Phật đêm giao thừa ảnh 20
Lễ Phật đêm giao thừa ảnh 21
Lễ Phật đêm giao thừa ảnh 22

 

Nguyên Tài