Lễ húy kỵ lần thứ 26 cố Hòa thượng Thích Thiên Hương tại tịnh xá Đại Giác

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Thiên Hương (bên phải) tại tổ đường tịnh xá Đại Giác

21-01-2024

PGBT – Ngày 21-1-2024 (11-12-Quý Mão), tại tịnh xá Đại Giác (P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 26 cố Hòa thượng Thích Thiên Hương, nguyên trụ trì tịnh xá Đại Giác.

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; Ni trưởng Thích nữ Hải Thành, Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Như Trí, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; Chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận cùng đông đảo Phật tử về tham dự.

Chư tôn đức Ni nhất tâm cầu nguyện

Tại buổi lễ, Chư tôn đức Ban Kinh sư cũng đã trang nghiêm cử hành nghi thức cúng ngọ, hướng dẫn đại chúng tụng thời kinh A Di Đà và tiến giác linh cố Hòa thượng.

Ban kinh sư cử hành nghi thức cúng ngọ

Nơi tổ đường, chư tôn đức Tăng Ni đã thành kính thắp tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Thiên Hương cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh, trụ trì tịnh xá Đại Giác tác bạch tri ân

Cố Hòa thượng Thích Thiên Hương thế danh Lê Văn Đua, húy Nhựt Tồn, sinh năm Mậu Thìn (1927) tại tỉnh Vĩnh Long, thuộc dòng lâm tế Gia Phổ đời thứ 41. Hòa thượng viên tịch vào ngày 11-12-Bính Tý (1996), trụ thế: 69 năm, 37 hạ lạp.

Cung tiến Giác linh cố Hòa thượng Thích Thiên Hương

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Quang cảnh buổi lễ

Nguyên Tài – Ảnh: Thạnh Lê