Lễ húy kỵ lần thứ 20 cố Ni trưởng Thích nữ Như Hòa tại chùa Dược Sư

Di ảnh cố NT.Thích nữ Như Hòa tại tổ đường chùa Dược Sư

03-08-2022

PGBT – Ngày 2-8-2022 (5-7-Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến chùa Dược Sư (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 20 cố NT.Thích nữ Như Hòa viên tịch.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Nhật Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Hiển Đức, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng GHPGVN TP.HCM;

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

HT.Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; HT.Thích Minh Lộc, Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; TT.Thích Tâm Chơn, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; NT.Thích nữ Hải Thành, Cố vấn Phân Ban Ni giới Trung ương; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương; NT.Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân Ban Ni giới Phật giáo TP.HCM; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự thành phố, các quận huyện và trụ trì các tự viện trong và ngoài TP.HCM.

Nhất tâm cầu nguyện

Tại tổ đường chùa Dược Sư, chư tôn đức thắp hương tưởng niệm, nhất tâm đồng tụng niệm cầu nguyện Giác linh cố NT.Thích nữ Như Hòa cao đăng Phật quốc.

Ni sư Thích nữ Như Liễu dâng lời tác bạch cúng dường

Dịp này, môn đồ đệ tử cũng đã thiết lễ trai tăng, cúng dường lên chư tôn đức giáo phẩm để tỏ lòng hiếu đạo. Tại trai đường, NS.Thích nữ Như Liễu, đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm, bày tỏ niềm kính tiếc và mất mát của hàng đệ tử khi vắng bóng tôn sư.

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ ban đạo từ

Ban đạo từ, HT.Thích Nhật Hỷ tán thán công đức của Ni trưởng lúc sanh tiền trong sự nghiệp giáo dục đào tạo Ni giới và nhắc nhở chư Ni phải tu hành tinh tấn để đền ơn chư thầy chư tổ, không phụ công đàn na tín thí cũng như những gì chư tổ đã xây dựng nên.

Ban kinh sư thực hiện nghi thức cúng ngọ

Sinh thời, NT.Thích nữ Như Hòa, Nguyên Ủy viên HĐTS GHPGVN; Ủy viên BTS GHPGVN TP.HCM; Ủy viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM; trụ trì chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh, TP.HCM); trụ trì chùa Từ Hạnh (Q.Bình Tân, TP.HCM).

NT.Thích nữ Như Hòa, húy Nhật Tường, tự Trí Hòa, hiệu Như Hòa, thế danh là Lê Trí Hòa, sinh năm Giáp Tý (1923) tại xã An Nhơn, quận Sa Đéc (nay là huyện Châu Thành), tỉnh Đồng Tháp.

Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư quận ủy quận Bình Thạnh cùng đoàn thắp hương tưởng niệm

Năm 14 tuổi (1937), Ni trưởng xuất gia với NT.Thích nữ Diệu Kim tại chùa Quan Âm (Sa Đéc), đời thứ 41 dòng Lâm Tế Gia Phổ, thuộc tông phong Phi Lai miền Tây Nam Bộ. Đến năm 17 tuổi (1940), Ni trưởng thọ giới Sa-di-ni giới tại chùa Kim Huê và thọ giới Tỳ-kheo ni vào năm 1943 tại chùa Kim Huê.

Năm 1958, Ni trưởng được bổn sư giới thiệu nhập chúng tu học tại Ni trường Dược Sư. Năm 1964, GHPGVNTN thành lập, ni trường Dược Sư trực thuộc Phật học vụ – Tổng vụ Giáo dục, Ni trưởng được đề cử chức vụ Giám thị.

Cúng tiến Giác linh cố NT.Thích nữ Như Hòa

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, với tinh thần vì đạo pháp – vì thế hệ mai sau – Ni trưởng với trách nhiệm là Viện chủ kiêm Giám thị Ni trường Dược Sư đã tiếp tục duy trì đường hướng tu học của Ni trường. Năm 1986, Ni trưởng kế thừa sự nghiệp điều hành công tác Phật sự tại chùa Từ Hạnh.

Ni trưởng đã xả báo an tường, thu thần viên tịch vào lúc 9g 40 ngày 5-7-Canh Thìn (4-8-2000) tại chùa Dược Sư, trụ thế: 77 năm, hạ lạp: 57 năm.

Dâng phạn thực cúng dường Tôn sư

Trước đó, chư tôn đức ban kinh sư đã thực hiện nghi thức cúng ngọ, cúng tiến Giác linh và buổi chiều diễn ra lễ trai đàn chẩn tế.

Một vài hình ảnh tại buổi lễ:

Ban TT-TT PG Q.Bình Thạnh