Lễ Đại tường cố Thượng tọa Thích Trí Chánh, nguyên Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh

Di ảnh cố Thượng tọa Thích Trí Chánh trang nghiêm tại tổ đường chùa Vạn Đức

05-08-2023

PGBT – Ngày 5-8-2023, tại chùa Vạn Đức (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Đại tường cố Thượng tọa Thích Trí Chánh, nguyên Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh, trụ trì chùa Vạn Đức.

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Nguyên Phẩm, viện chủ chùa Long Thành (Q.Phú Nhuận); Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, viện chủ chùa Từ Lâm (H.Bình Chánh); Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh: Hòa thượng Thích Tịnh Giác (Chứng minh), Thượng tọa Thích Tâm Chơn (Trưởng ban), Đại đức Thích Bửu Đăng và Ni trưởng Thích nữ Như Trí (Phó Trưởng ban), Thượng tọa Thích Quảng Pháp (Chánh Thư ký), Đại đức Thích Tịnh Đức (Phó Thư ký), Thượng tọa Thích Chánh Lộc (Trưởng ban Kiểm Soát); chư tôn đức Tăng Ni trong môn phong pháp phái cùng đông đảo quý Phật tử tham dự.

Khóa lễ cúng ngọ

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Hậu, sám chủ buổi lễ cùng chư tôn đức ban kinh sư đã thực hiện nghi thức khai kinh, cúng ngọ và cung tiến giác linh.

Nhất tâm cầu nguyện

Trước Giác linh đài, chư tôn đức đã thắp hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh cố Thượng tọa Thích Trí Chánh cao đăng Phật quốc.

Đại diện môn đồ pháp quyến tác bạch cúng dường

Nơi trai đường, Đại đức Thích Thiện Đạo, đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm và tác bạch cúng dường trai Tăng nhân lễ Đại tường.

Hòa thượng Thích Tịnh Giác ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Tịnh Giác tán thán công đức của cố Thượng tọa đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo Q.Bình Thạnh. Đồng thời cũng khuyến tấn hàng môn đồ pháp quyến nên phát huy và giữ gìn sự nghiệp của Thượng tọa Thích Trí Chánh đã xây dựng.

Chư tôn đức ban kinh sư thực hiện nghi thức cung tiến giác linh cố TT.Thích Trí Chánh

Cố Thượng tọa Thích Trí Chánh (thế danh Lê Văn Đẳng) sinh năm 1967 (Đinh Mùi), thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 42, trụ trì chùa Vạn Đức. Trong nhiệm kỳ (2016-2021), Thượng tọa đảm nhận chức vụ Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh.

Dâng phạn thực cúng dường

Thượng tọa đã viên tịch ngày 26-8-2021 (19-7-Tân Sửu) tại chùa Vạn Đức (Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Trụ thế 55 năm, 30 hạ lạp.

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh