Khóa tu Nikāya một ngày tại chùa Bửu Liên

Khóa tu Nikāya một ngày tại chùa Bửu Liên

13-03-2022

Sáng ngày 1332022 (112Nhâm Dần), tại chùa Bửu Liên (phường 25, quận Bình Thạnh) đã diễn ra khóa tu Nikāya một ngày sau thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19.

Khóa tu diễn ra dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Minh Thành, Trưởng Ban Hoằng pháp Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh cùng chư tăng và Phật tử chùa Bửu Liên.

Đảnh lễ Tam Bảo

Bắt đầu ngày tu, chư Tăng hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Tam Bảo, đọc thanh quy đạo tràng, tụng những bản kinh trong tạng kinh Nikāya, như kinh: Cần phải khích lệ (Tăng Chi I, 402), kinh Thủ chuyển (Tương Ưng III,111), Kinh Bốn mươi pháp (Tăng Chi IV,639 )…

Đại đức Thích Minh Thành thuyết pháp

Đại đức Thích Minh Thành đã chia sẻ những lời dạy của Đức Phật. Cốt lõi của sự hành trì tu tập đó là phương pháp nhận diện thân tâm (Ngũ Uẩn), thông qua nhận diện ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) hành giả sẽ thấy được những tâm tham, sân, si, dục ái, bản ngã bên trong nội tâm chính mình, từ đó áp dụng những phương pháp, cách thức nhiếp phục, chuyển hoá đoạn tận chúng, đạt được sự bình an hạnh phúc của tự thân.

Sau thời pháp thoại, đạo tràng được hướng dẫn đi thiền hành, thọ trai trong chánh niệm và chỉ tịnh. Thời gian này chư tăng sẽ giải đáp những thắc mắc tu học xoay quanh vấn đề nhận diện ngũ uẩn, cách thực hành pháp trong cuộc sống hàng ngày để chuyển hoá tham, sân, si.

Chư Phật tử đặt câu hỏi nhằm hiểu rõ giáo lý

Kết thúc ngày tu, tất cả mọi người đều hân hoan vì được thấm nhuần, tăng trưởng trong thiện pháp.

Được biết, khóa tu Nikāya một ngày tại chùa Bửu Liên được tổ chức mỗi tháng 2 kỳ vào ngày chủ nhật.

Tin: Pháp Minh – Ảnh: Duy Tân