Khóa tu một ngày tại chùa Bửu Liên

Khóa tu một ngày tại chùa Bửu Liên, ngày 8-5

10-05-2022

Ngày 8-5-2022, Thượng tọa Thích Minh Thành, Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh đã tổ chức khóa tu học một ngày cho các Phật tử gần xa tại chùa Bửu Liên (phường 25).

TT.Thích Minh Thành thuyết pháp

Nhân dịp chào mừng ngày lễ Phật đản, các Phật tử tề tựu về chùa để lắng nghe pháp thoại ôn nhắc ân đức, gương hạnh, trí tuệ và lời dạy của Đức Phật. Ngoài ra, các Phật tử còn được quý thầy hướng dẫn ngồi thiền, quán tâm bi vô lượng, sám hối diệt ngã và đảnh lễ đức hạnh ngài Xá Lợi Phất.

Quý Phật tử về tham dự khóa tu

Thượng tọa Thích Minh Thành đã có thời pháp thoại nhằm khích lệ, khuyến tấn tu học cho các Phật tử thực hành theo tinh thần lời dạy của Đức Phật trong kinh tạng Nikaya. Qua đó, giúp Phật tử quay lại nhìn nhận thân tâm, cảm xúc, cảm giác của mình, nhận ra những cảm xúc, suy nghĩ chưa hiền thiện, những cảm giác của vô minh, bản ngã và dùng những phương pháp tu tập, chuyển hóa.

Khóa tu học tuy diễn ra thời gian ngắn ngủi trong ngày nhưng đem lại rất nhiều cảm xúc hoan hỷ, an lạc và xúc động cho các Phật tử.

Ban TT-TT PG Q.Bình Thạnh