Hơn 600 bạn trẻ tham dự khóa tu “Trái tim của Bụt” tại chùa Diệu Pháp

Khóa tu "Trái tim của Bụt" tại chùa Diệu Pháp với sự tham dự của hơn 600 bạn trẻ

10-05-2022

Ngày 8-5, tại chùa Diệu Pháp (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã diễn ra khóa tu “Trái tim của Bụt” với sự tham dự của hơn 600 bạn trẻ.

Khóa tu dưới sự chứng minh và hướng dẫn của Đại đức Thích Nguyên Pháp, trụ trì chùa Diệu Pháp cùng chư Tăng.

Mở đầu khóa tu là thời khóa trì tụng chú Đại bi của đại chúng tại chánh điện.

Thời khóa tụng kinh, sám hối

Sau đó là chương trình “Trà thiền pháp vị”. Tại Tổ đường, Đại đức Thích Minh Thạnh đã chia sẻ với các bạn trẻ về huyền sử Đức Phật Thích Ca đản sanh và hướng dẫn các bạn thực tập tọa thiền.

Lễ phóng sanh

Dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, các bạn trẻ cùng các Phật tử còn tham gia khóa lễ phóng sanh, trì tụng kinh Phổ môn hồi hướng năng lượng lành đến pháp giới chúng sanh.

Thọ trai trong chánh niệm

Vào buổi trưa, toàn thể đại chúng thọ trai trong chánh niệm và lắng nghe những chia sẻ, sách tấn tu học của Đại đức Thích Nguyên Pháp.

TT. Thích Phước Tiến thuyết giảng

Đầu giờ chiều, đại chúng tham dự thời khóa sám hối và trì tụng 5 giới tại gia và lắng nghe thời pháp của Thượng tọa Thích Phước Tiến với chủ đề “Người với người sống để thương nhau”.

Cung kính Tắm Phật

18 giờ, chư Tăng và đại chúng đã trang nghiêm cử hành nghi thức Tắm Phật và thả hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Thả hoa đăng cầu nguyện

Nguyên Tài – Ảnh: Dương Lê/Giác Ngộ Online