Đêm thiền trà, thắp hoa đăng tưởng niệm khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Diệu Pháp

Lễ khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Diệu Pháp

24-03-2022

Chùa Diệu Pháp (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức đêm thiền trà, hoa đăng “Nguyện sống hiểu và thương” để tưởng niệm khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm vào ngày 20 và 21-3 vừa qua.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Chúc Trường đã có thời pháp thoại với chủ đề “Cầu nguyện đúng cách”. Sau đó, chư Tăng cùng đại chúng trì chú Đại Bi và lạy ngũ bách danh trước tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm.

Trước đó, tối 20-3, chùa Diệu Pháp tổ chức đêm lễ thiền trà – hoa đăng “Nguyện sống hiểu và thương”. Buổi lễ có sự tham dự của chư Tăng chùa Diệu Pháp, ca sĩ Trường Sơn, Hạnh Nguyên; họa sĩ Đức Trí; nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ và đông đảo Phật tử.

Dịp này, ca sĩ Trường Sơn, Hạnh Nguyên đã cúng dường đến đại chúng các ca khúc ca ngợi Đức Quán Thế Âm với phần minh họa biễu diễn tranh cát của họa sĩ Đức Trí.

Chư Tăng chùa Diệu Pháp cũng đã hướng dẫn Phật tử đồng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ-tát. Sau đó đại chúng đã thực hiện nghi thức truyền đăng, thiền hành và thả hoa đăng cầu nguyện.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Phật tử thính pháp
Chư Tăng và Phật tử trì tụng kinh Phổ Môn
Chư tăng và Phật tử lạy ngũ bách danh
Đêm thiền trà
Các Phật tử tham dự đêm thiền trà, thắp hoa đăng
Phát nguyện thực hành theo hạnh nguyện của Bồ-tát
Chén trà hương chánh niệm
Ca sĩ Hạnh Nguyên hát cúng dường, họa sĩ Đức Trí biểu diễn tranh cát
Đại chúng cùng xem vẽ tranh cát đức Quán Thế Âm
Đại đức Thích Nguyên Bình thực hiện nghi thức truyền đăng
Nghi thức truyền đăng
Thắp nến tưởng niệm, cầu nguyện thế giới hòa bình
Thiền hành an lạc

Nguyên Tài – Ảnh: Chùa Diệu Pháp/Giác Ngộ Online