Danh sách Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) đã được chuẩn y

Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Phùng Anh Quốc

27-06-2022

Ngày 24-6-2022, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký Quyết định số 311/QĐ-HĐTS về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) gồm 101 vị Tăng, Ni.

Giác Ngộ Online