Danh sách Ban Thường trực, 112 thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa IX (2022-2027)

Cung nghinh Đức Pháp chủ quang lâm

01-12-2022

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã suy tôn bổ sung 63 vị vào Hội đồng Chứng minh, nâng tổng số thành viên Hội đồng Chứng minh khóa IX lên 112 vị, nhiều hơn khóa trước 6 vị. Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gồm 30 vị.

Sau đây là danh sách với các chức danh trong Ban Thường trực, chư vị Thành viên Hội đồng Chứng minh theo các địa phương đã được suy tôn tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng Chứng minh do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ, 3 vị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, 1 vị Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký, 7 vị Phó Pháp chủ, 2 vị Phó Thư ký và 16 vị Ủy viên Thường trực.

Danh sách Ban Thường trực, 112 thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa IX (2022-2027) ảnh 1
Danh sách Ban Thường trực, 112 thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa IX (2022-2027) ảnh 2
Danh sách Ban Thường trực, 112 thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa IX (2022-2027) ảnh 3
Danh sách Ban Thường trực, 112 thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa IX (2022-2027) ảnh 4
Danh sách Ban Thường trực, 112 thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa IX (2022-2027) ảnh 5
Danh sách Ban Thường trực, 112 thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa IX (2022-2027) ảnh 6

Danh sách Ban Thường trực, 112 thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa IX (2022-2027) ảnh 7
Danh sách đã được suy tôn tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX