CHÙA TỪ THUYỀN

10-12-2021

CHÙA TỪ THUYỀN

Địa chỉ: 490 Lê Quang Định, Phường 11, quận Bình Thạnh

Điện thoại: 028 3894 1119

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1957

Năm trùng tu: 1972,1993,2003

Người sáng lập: NT.Thích nữ Tịnh Từ, NT.Thích nữ Tịnh Thiền

Trụ trì tiền nhiệm: NT.Thích nữ Tịnh Từ, NT.Thích nữ Tịnh Thiền

Trụ trì đương nhiệm: NT.Thích nữ Từ Hạnh

Mỗi tháng chùa tổ chức tụng kinh Pháp Hoa ngày 18 & 24 ÂL

Ngày Húy kỵ: 22/2 (ÂL) giỗ HT.Thích Thiện Đạo, 2/4 ÂL giỗ NT.Thích nữ Tịnh Từ,

9/6 ÂL giỗ NT.Thích nữ Tịnh Thiền