Chùa Phước Viên tổ chức lễ dâng y ca-sa

Lễ Vu lan - dâng y tại chùa Phước Viên

03-08-2022

PGBT – Ngày 3-8-2022 (6-7-Nhâm Dần), chùa Phước Viên (phường 21) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan – Báo hiếu, dâng y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni.

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân Ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên; cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong quận Bình Thạnh và đông đảo các Phật tử về tham dự.

Dâng hoa cúng dường

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niệm hương và đảnh lễ Tam bảo, đoàn dâng hoa chùa Phước Viên cử hành nghi thức dâng hoa, cài hoa hồng lên chư tôn đức. Sau đó, Phật tử pháp danh Ngọc Ngà, đại diện Phật tử tại đạo tràng dâng lời khánh tuế chư tôn đức.

Phật tử tác bạch dâng y cúng dường

Hòa thượng Thích Tịnh Giác ban đạo từ tán dương công đức của Ni trưởng trụ trì chùa Phước Viên cùng Phật tử và nói về ý nghĩa ngày báo hiếu cũng như Tứ trọng ân.

Hòa thượng Thích Tịnh Giác ban đạo từ

Hòa thượng khuyến tấn Phật tử phát huy truyền thống tốt đẹp này bằng những hành động thiết thực như siêng năng học tập, làm việc, chăm sóc cha mẹ, chia sẻ phước báo qua các thiện sự, Phật sự…

Lễ cài hoa hồng

Sau đó, toàn thể hội chúng hòa âm xướng tụng sám nguyện Vu lan. Đại lễ Vu lan – Báo hiếu PL.2566 khép lại viên mãn với lễ tác pháp cúng dường trai tăng – dâng pháp y ca-sa đến chư tôn đức Tăng Ni với tất cả tâm thành hướng nguyện đến song thân phụ mẫu hiện tiền được tăng long phước thọ; cửu huyền quá vãng được siêu sanh thác hóa.

Phật tử dâng y cúng dường

Một vài hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Ban TT-TT PG Q.Bình Thạnh