CHÙA PHƯỚC THÀNH

10-12-2021

CHÙA PHƯỚC THÀNH

Địa chỉ: 2/3 Nơ Trang Long (Bình Lợi mới), Phường 13, quận Bình Thạnh

Điện thoại: 028.35533159

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1947

Năm trùng tu: 1993, 2001, 2013

Người sáng lập: CS Nguyễn Văn Chính

Trụ trì tiền nhiệm: Tỳ kheo Huệ Khánh

Trụ trì đương nhiệm: HT.Thích Tịnh Niệm

Chùa được công nhận là địa chỉ đỏ của quận, hiện chùa có 30 Tăng chúng tu học và 05 bạn sinh viên và tích cực tham gia các chương trình từ thiện.

Ngày Húy kỵ: 25/1 ÂL giỗ Tỳ kheo Huệ Khánh