CHÙA PHƯỚC BỬU

10-12-2021

CHÙA PHƯỚC BỬU

Địa chỉ: 385/8 Bùi Đình Túy, Phường 14, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1944

Năm trùng tu: 2003

Người sáng lập: Cư sĩ Nguyễn Văn Thảnh

Trụ trì tiền nhiệm: TT.Thích Tâm Đăng (Viện chủ)

Trụ trì đương nhiệm: TT.Thích Tâm Chơn

Chùa tham gia sinh hoạt Phật giáo thuần túy tại địa phương.