CHÙA PHỔ HIỀN

10-12-2021

CHÙA PHỔ HIỀN

Địa chỉ: 87/44/7 Lê Văn Duyệt, Phường 3, quận Bình Thạnh

Điện thoại: 028 3843 4726

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1955

Người sáng lập: HT.Thích Thới An

Trụ trì tiền nhiệm: NT.Thích nữ Tịnh Danh, NS.Thích nữ Chúc Hải

Trụ trì đương nhiệm: NS.Thích nữ Chúc Học

Chùa nuôi chúng tu học ở các trường Phật học tại TP.HCM.

Ngày Húy kỵ: 28/04 (ÂL) giỗ thầy Tổ