CHÙA PHỔ ĐÀ

10-12-2021

CHÙA PHỔ ĐÀ

Địa chỉ: 26/1 Trần Quý Cáp, Phường 11, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1965

Năm trùng tu: 1993

Người sáng lập: HT.Thích Từ Hạnh

Trụ trì tiền nhiệm: NT.Thích nữ Như Ngọc, NT.Thích nữ Tịnh Thường (Viện chủ)

Trụ trì đương nhiệm: NS.Thích nữ Như Trí

Chùa có khoá tu Bát Quan Trai ngày 8 và 23 ÂL hàng tháng và phát quà từ thiện vào rằm tháng bảy mỗi năm.

Ngày Húy kỵ: Ngày 15/09 (ÂL) giỗ NT.Thích nữ Như Ngọc