Chùa Long Vân tưởng niệm 9 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận viên tịch

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận tại tổ đường chùa Long Vân

24-09-2023

PGBT – Sáng nay, 24-9-2023 (10-8-Quý Mão), tại chùa Long Vân (P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 9 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận, nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh, viện chủ chùa Long Vân.

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký. Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.10.

Chư Ni thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh: Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban; Thượng tọa Thích Quảng Pháp, Chánh Thư ký; Đại đức Thích Nhuận Từ, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng; Đại đức Thích Tịnh Đức, Phó Thư ký; Thượng tọa Thích Chánh Lộc, Trưởng ban Kiểm soát; Ni trưởng Thích nữ Như Cương, Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; chư chư tôn đức Tăng Ni các tự viện, Phật tử các đạo tràng tham dự, hướng tâm cầu nguyện.

Nhất tâm cầu nguyện

Tại buổi lễ, Ban Kinh sư cử hành nghi thức cúng ngọ và cung tiến Giác linh cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận.

Nơi giác linh đài, chư tôn đức Tăng Ni thành kính thắp hương tưởng niệm, bày tỏ niềm kính tiếc một bậc thạch trụ tòng lâm và đồng nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Cử hành khóa lễ cúng ngọ

Hòa thượng Thích Minh Nhuận thuộc dòng lâm tế Gia Phổ đời thứ 41, pháp danh Nhật Tư, thế danh Huỳnh Văn Tư, sinh năm 1921 tại tỉnh Biên Hòa (nay là tỉnh Đồng Nai). Năm 1944, ngài xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Minh Thành, tọa chủ chùa Long Vân.

Cung tiến Giác linh cố Hòa thượng viện chủ chùa Long Vân

Năm 1956,  ngài tham gia Giáo hội Lục hòa Tăng miền Nam VN, đảm nhiệm vị trí thủ bổn và cũng là đại biểu Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM và Q.Bình Thạnh. Ngài tham gia thành lập GHPGVN năm 1981 và được cung thỉnh Thành viên HĐCM trong suốt 7 nhiệm kỳ của Giáo hội; là Chứng minh đạo sư của Phật giáo Q.Bình Thạnh cho đến lúc xả báo, an tường viên tịch vào ngày 10-8-Giáp Ngọ; trụ thế 94 năm, 70 Hạ lạp.

Đại đức Thích Bửu Đăng tác bạch cúng dường

Dịp này, môn đồ pháp quyến thiết lễ cúng dường trai Tăng. Tại trai đường, Đại đức Thích Bửu Đăng, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh, đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường, tưởng niệm và nguyện học theo công hạnh của tôn sư.

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tán dương công đức của cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận đã đóng góp cho Giáo hội và nhắc nhở hàng môn đồ đệ tử phải tu hành tinh tấn, giữ gìn và phát triển ngôi chùa Long Vân để đền ơn thầy tổ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh