Chùa Long Phước trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan – Báo hiếu Phật lịch 2567

Trang nghiêm lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2567 tại chùa Long Phước

04-09-2023

PGBT – Sáng nay, ngày 20-7- Quý Mão (4-9-2023), đạo tràng phật tử chùa Long Phước (P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan – Báo hiếu Phật lịch 2567.

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức BTS Phật giáo Q.Bình Thạnh:  HT.Thích Tịnh Giác (Chứng minh BTS), TT.Thích Tâm Chơn (Trưởng ban BTS), TT.Thích Tâm Tiến (Trưởng ban Pháp chế BTS), TT.Thích Thiện An (Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử BTS), TT.Thích Quảng Pháp (Chánh Thư ký BTS), TT.Thích Chánh Lộc (Trưởng ban Kiểm soát BT), ĐĐ.Thích Tịnh Đức (Phó Thư ký BTS), ĐĐ.Thích Nguyên Tài (Trưởng ban Thông tin – Truyền thông BTS).

Chư tôn đức niệm hương, đảnh lễ Tam bảo

NT.Thích nữ Hải Thành, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM; NT.Thích nữ Từ Nhẫn, Phó trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM; chư tôn đức Tăng trụ trì các tự viện trong và ngoài Q.Bình Thạnh cùng đông đảo Phật tử về tham dự.

Siêu tiến chư hương linh thờ tự tại chùa Long Phước

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Bửu Đăng, Phó trưởng BTS Phật giáo Q.Bình Thạnh cùng chư tôn đức ban kinh sư thực hiện nghi thức tụng kinh cầu nguyện, siêu tiến chư vị tiên linh thờ tự tại chùa Long Phước.

Lễ cài hoa hồng

Sau khi chư tôn đức niệm hương và đảnh lễ Tam bảo, Phật tử chùa Long Phước cài hoa hồng lên chư tôn đức. NS.Thích nữ Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước đã tác bạch dâng lời khánh chúc chư tôn đức Tăng Ni được pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, làm bóng cây che mát cho Tăng Ni, Phật tử.

NS.Thích nữ Huệ Dâng dâng lời khánh chúc chư tôn đức Tăng Ni

Sau đó, Phật tử pháp danh Diệu Bình, đại diện đạo tràng Phật tử chùa Long Phước đã dâng lời tác bạch cúng dường pháp y lên chư tôn đức và có đôi lời hoài niệm về công ơn sinh thành dưỡng dục của hai đấng sinh thành.

Đại diện Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường

Ban đạo từ, HT.Thích Tịnh Giác đã tán thán tấm lòng hiếu hạnh của Phật tử trong mùa Vu lan – Báo hiếu. Hòa thượng khuyến tấn dù là người xuất gia hay người tại gia cũng cần khắc ghi, nhớ nghĩ đến tứ trọng ân cao cả, đó chính là ơn Tam bảo che chở tế độ, ơn cha mẹ sinh thành, thầy cô dạy bảo, ơn quốc gia và ơn chúng sinh vạn loài.

HT.Thích Tịnh Giác ban đạo từ

Dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức, Phật tử đã nhiễu pháp y cúng dường chư tôn đức với lòng chí thành chí kính. Dịp này, toàn thể đại chúng đồng phúng tụng kệ Dâng y ca-sa, nhất tâm cầu nguyện an lành cho cha mẹ hiện đời và cầu nguyện cho cha mẹ nhiều đời cùng cửu huyền thất tổ được siêu sanh Tịnh độ.

Cúng dường pháp y

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh