Chùa Long Phước khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm

Chùa Long Phước khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm

06-02-2022

Chùa Long Phước (Phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức khai Pháp hội Thất châu – Dược Sư và phóng sanh nguyện cầu quốc thới, dân an, vào sáng ngày 5-2-2022.

Chùa Long Phước khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm ảnh 1
Đàn tràng Dược sư tại chùa Long Phước

Pháp hội Dược Sư được tổ chức trì tụng kinh Dược Sư trong một tuần lễ, từ mùng 5 tháng Giêng đến 11 tháng Giêng-Nhâm Dần (từ 5-2 đến 11-2-2022), mỗi sáng trì tụng kinh từ 8 giờ đến 10 giờ; Tối trì tụng kinh từ 19 giờ đến 20 giờ.

Chùa Long Phước khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm ảnh 2

 

Chùa Long Phước khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm ảnh 3

 

Chùa Long Phước khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm ảnh 4
Chùa Long Phước khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm ảnh 5

 

Chùa Long Phước khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm ảnh 6
Chùa Long Phước khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm ảnh 7
Giác Ngộ online