Chùa Long Phước cúng dường 10 trường hạ tại TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu

Ni sư Thích nữ Huệ Dâng đại diện đoàn tác bạch cúng dường tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM)

02-07-2023

PGBT – Sáng nay, 2-7, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN Q.Bình Thạnh (TP.HCM), trụ trì chùa Long Phước, đã hướng dẫn đoàn Phật tử thăm, cúng dường hành giả an cư các trường hạ tập trung tại TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Phật tử chùa Long Phước tác bạch cúng dường tại chùa Kiều Đàm (TP.Thủ Đức, TP.HCM)

Theo đó, tại TP.HCM, đoàn cúng dường các trường hạ gồm: Pháp viện Minh Đăng Quang, chùa Kiều Đàm, chùa Sùng Đức (TP.Thủ Đức).

Tại tỉnh Đồng Nai, đoàn cúng dường hành giả an cư các trường hạ tập trung: Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai – Phân hiệu Tăng (chùa Phật Hiện), Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai – Phân hiệu Ni (chùa Huệ Giác), chùa Long Vân, thiền viện Thường Chiếu.

Các trường hạ tập trung tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: chùa Vạn Thiện, Vạn Phật Đại Tòng Lâm và Ni viện Thiện Hòa.

Hòa thượng Thích Minh Hóa, Phó Hóa chủ trường hạ pháp viện Minh Đăng Quang ban đạo từ, tán thán công đức và chúc lành đến đoàn chư Ni, Phật tử chùa Long Phước

Tại mỗi trường hạ, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng đã hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Tam bảo, dâng hương và tác bạch cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến chư hành giả an cư tại các trường hạ.

Đại diện Ban Chức sự các trường hạ có lời đạo từ, tán thán ghi nhận công đức và chúc lành đến các thành viên của đoàn.

Tổng tịnh tài cúng dường trong chuyến đi hơn 250 triệu đồng, do chùa Long Phước và Phật tử phát tâm đóng góp.