CHÙA LIÊN TRÌ

10-12-2021

CHÙA LIÊN TRÌ

Địa chỉ: 153/16/12 Phường 6, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1920

Năm trùng tu: 1996

Người sáng lập: Cụ Lê Văn Sĩ

Trụ trì tiền nhiệm: NT.Thích nữ Diệu Tâm

Trụ trì đương nhiệm: NS.Thích nữ Hạnh Châu

Ngày Húy kỵ: 4/2 (ÂL) giỗ NT.Thích nữ Diệu Tâm

Chùa tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại địa phương.