CHÙA LIÊN HOA

10-12-2021

CHÙA LIÊN HOA

Địa chỉ: 466 Lê Quang Định, Phường 11, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1960

Năm trùng tu: 1981, 1982, 1997, 2018

Người sáng lập: NS.Thích nữ Diệu Huấn cúng dường SB Hải Triều Âm

Trụ trì tiền nhiệm: NS.Thích nữ Diệu Huấn, NS.Thích nữ Viên Lương

Trụ trì đương nhiệm: NS.Thích nữ Thanh An

Đạo tràng tu Bát Quan trai ngày 15 và 30 ÂL hằng tháng tại chùa.