CHÙA HOA NGHIÊM

10-12-2021

CHÙA HOA NGHIÊM

Địa chỉ: 75 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, quận Bình Thạnh

Điện thoại: 028 3515 0203

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1955

Năm trùng tu: 1995

Người sáng lập: NT.Thích nữ Như Thu

Trụ trì tiền nhiệm: NT.Thích nữ Huệ Mai (Viện chủ)

Trụ trì đương nhiệm: SC.Thích Nữ Như Hướng

Ngày Húy kỵ:  28/4 (ÂL) giỗ NT.Thích nữ Như Thu

Chùa tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại địa phương.