CHÙA HẢI QUANG

10-12-2021

CHÙA HẢI QUANG

Địa chỉ: 47 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, quận Bình Thạnh

Điện thoại: 028 38417189

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1964

Năm trùng tu: 1997

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Trụ trì tiền nhiệm: NT.Thích nữ Như Sự

Trụ trì đương nhiệm: SC.Thích nữ Ngộ Đăng

Ngày Húy kỵ:  6/4 ÂL giỗ NT.Thích nữ Như Sự

Chùa tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại địa phương.