CHÙA GIÁC HOA

10-12-2021

CHÙA GIÁC HOA

Địa chỉ: 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh

Hệ Phái: Bắc tông

Năm thành lập: 1920

Năm trùng tu: 1993

Người sáng lập: HT. Thích Hồng Hảo

Trụ trì tiền nhiệm: HT. Thích Quảng Thạc

Trụ trì đương nhiệm: HT. Thích Viên Định

Quản sự hiện nay: TT.Thích Viên Kiên

Chùa tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại địa phương.

Ngày Húy kỵ:  18/10 (ÂL) giỗ Tổ Nguyên Thiều, 10/12 ÂL Tế Hiệp chư Tổ