Chùa Dược Sư trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu lan – Báo hiếu, dâng cúng pháp y

Lễ Vu lan, dâng cúng pháp y tại chùa Dược Sư

01-09-2023

PGBT – Ngày 3082023 (157Quý Mão), chùa Dược Sư (P.11, Q.Bình Thạnh) đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu lan – Báo hiếu Phật lịch 2567 và dâng cúng pháp y.

Chư tôn đức Ni ban chức sự trường hạ chùa Dược Sư

Chứng minh buổi lễ có chư Tôn đức ni trong Ban chức sự trường hạ và hơn 120 hành giả an cư tại trường hạ chùa Dược Sư, cùng đông đảo Phật tử về tham dự.

Trì tụng kinh Vu lan – Báo hiếu

Trước khi diễn ra buổi lễ, chư Tôn đức ni cùng quý Phật tử vân tập về chánh điện tụng thời kinh Vu lan – Báo hiếu để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, pháp giới chúng sinh, âm dương lưỡng lợi.

Dâng hoa cúng dường

Sau thời khoá tụng kinh Vu lan – Báo hiếu là lễ cài hoa hồng và dâng cúng pháp y diễn ra tại giảng đường chùa Dược Sư.

Nghi thức cài bông hồng

Tại buổi lễ, các em trong nhóm múa Mầm xanh Phật pháp thể hiện vũ khúc “Hoa vô thường” để dâng lên chư Tôn đức những đoá hồng tươi thắm. Phật tử Giác Hảo, đại diện cho quý Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường, đọc hoài niệm Vu Lan và nhắc nhở bổn phận của người con hiếu được thể hiện qua tinh thần tri ân đối với đấng sinh thành, những hành động thiết thực trong mùa Vu lan.

Phật tử tác bạch cúng dường

Ban đạo từ, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Tịnh nói về truyền thống an cư kiết hạ của chư Tôn đức Tăng Ni, cũng từ điểm khởi đầu đó mà hôm nay có ngày lễ Vu Lan và nhắc nhở hàng Phật tử nương theo tấm gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, thể hiện tinh thần báo ân , để làm tròn hiếu đạo đối với đấng sanh thành.

NT.Thích nữ Hạnh Tịnh ban đạo từ
Chư Phật tử dâng cúng pháp y

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

Ban TT-TT Phật giáo Q.Bình Thạnh