Chùa Diệu Pháp cúng dường trường hạ tại tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chùa Đức Hòa (tỉnh Khánh Hòa)

12-07-2022

Từ ngày 7 đến 10-7, được sự chỉ dạy của Đại đức Thích Nguyên Pháp, trụ trì chùa Diệu Pháp (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM), chư Tăng đã hướng dẫn Phật tử tại đạo tràng đến cúng dường trường hạ tại tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa.

Tác bạch cúng dường tại trường hạ chùa Long Sơn

Đoàn đã đến cúng dường 10 trường hạ: chùa Phước Huệ (Ninh Thuận); Liên Hoa Ni tự (Bình Thuận); Ni viện Diệu Quang, chùa Long Sơn, chùa Phước Điền, chùa Viên Ngộ, chùa Đức Hòa, chùa Tòng Lâm Lô Sơn, chùa Thạnh Đức, chùa Kim Sơn (Khánh Hòa).

Tại các hạ trường, chư Tăng đã dâng lời tác bạch cúng dường tịnh tài, tịnh phẩm đến chư tôn đức, nguyện cầu Phật pháp trường lưu, Phật sự viên thành, pháp sự viên mãn; chư hành giả thân khỏe tâm an, tinh tấn tu học. Đồng thời, đoàn cũng đón nhận những lời sách tấn, chúc lành, cầu nguyện từ chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường, lấy đó làm hành trang trên lộ trình tu tập của người con Phật.

Tổng giá trị của chuyến đi cúng dường trường hạ là hơn 200 triệu đồng.

Một số hình ảnh trong chuyến đi cúng dường:

Nguyên Tài – Ảnh: Dương Lê/Giác Ngộ Online